Overheid

Overheden treden op in zeer diverse juridische kaders: als dienstverstrekker, als contractant, als openbare instelling, als beheerder van het openbaar domein (openbare wegen, waterlopen, …), als fiscale administratie, als sanctionerende instantie.

Overheden ontmoeten daarin niet enkel de bestuurde, maar ook elkaar.

Het overheidshandelen wordt dan ook niet enkel beheerst door het publiek en administratief recht sensu stricto. Even vaak moet worden teruggegrepen naar het klassiek burgerlijk recht, het (bijzonder) strafrecht en talrijke federale en regionale bijzondere wetgeving.

Dankzij een veelzijdig team, met kennis en ervaring in deze diverse praktijkdomeinen, is DSD Advocaten een vaste partner van lokale, regionale en federale overheden en van publiekrechtelijke ondernemingen en autonome overheidsinstellingen voor advies, bijstand in onderhandelingen en gerechtelijke procedures.

DSD Advocaten gelooft in polyvalentie als meerwaarde voor een pragmatische en efficiënte benadering van de vragen en problemen waar overheden mee geconfronteerd worden.

Een greep uit de dossiers die ons kantoor recent heeft behandeld:

1| GERECHTELIJKE ONTEIGENING Advies en bijstand bij gerechtelijke onteigening voor de uitbreiding van een bedrijventerrein voor een intercommunale, voor sociale woonprojecten, etc.;

2| STRAFRECHTELIJKE VERDEDIGING Strafrechtelijke verdediging van regionale ambtenaren voor handelingen gesteld in de uitoefening van hun functie;

3| FISCALE GESCHILLEN Het verdedigen van de belangen van een regionale belastingsadministratie in fiscale geschillen;

4| CREËREN EN INVULLEN VAN EEN CONTRACTUEEL KADER Het creëren en invullen van een contractueel kader voor PPS-projecten;

5| OVERHEIDSAANSPRAKELIJKHEID De burgerrechtelijke verdediging inzake overheidsaansprakelijkheid (aansprakelijkheid wegbeheerder, aansprakelijkheid bij grote openbare werken, etc.);

6| RECUPERATIE VAN SCHADE De recuperatie van schade veroorzaakt aan het openbaar domein;

7| RAAD VAN STATE/RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN De tussenkomst in procedures voor de Raad van State/Raad voor Vergunningsbetwistingen voor intercommunales, OCMW’s, steden en gemeenten als begunstigde van verkavelings – en bouwvergunningen (bouw rusthuizen, creatie nieuwe verkavelingen, etc.)