Dominique Desmet

Groeningestraat 33
B-8500 Kortrijk
T +32 (0) 56 24 15 31
F +32 (0) 56 20 05 25

dominiquedesmet@dsda.be

Dominique Desmet is licentiaat in de rechten (K.U.Leuven 1974) en bijzonder gediplomeerde in het fiscaal recht (Fiscale Hogeschool Brussel 1976).

Hij is sinds 1974 advocaat aan de balie van Kortrijk, en actief in het algemeen handelsrecht, met specialisatie in bancair recht en consumentenrecht, alsook in de materie van erfrecht, schenkingen en testamenten. Ook alles wat met onroerende goederen te maken heeft, draagt zijn voorkeur weg.

Hij is ook erkend bemiddelaar in burgerlijke zaken en handelszaken.

Tenslotte is hij ook actief in het onderwijsrecht met de bijhorende geschillen.

  • commerciële overeenkomsten (verkoop, huur, distributie, agentuur, aanneming, kredieten, waarborgen, …),

  • bankrelaties,

  • erfenissen, schenkingen en testamenten,

  • beslag- en executierecht,

  • invorderingen