Pieter Dewaele

Groeningestraat 33
B-8500 Kortrijk
T +32 (0) 56 24 15 44
F +32 (0) 56 20 05 25

pieterdewaele@dsda.be

Pieter Dewaele (°1978) studeerde in 2001 af als licentiaat in de rechten aan de K.U.Leuven en ging onmiddellijk aan de slag als advocaat bij DSD Advocaten. Sinds 2010 is hij vennoot in de associatie.

Vanuit een algemene rechtspraktijk met klemtoon op bijzonder strafrecht (stedenbouwmisdrijven, economisch strafrecht) en onroerend goed (aanneming, zakenrecht) heeft Pieter Dewaele zich gespecialiseerd in publiek en administratief recht, met bijzondere interesse voor ruimtelijke ordening, milieurecht en onteigeningen.

In deze materie verstrekt hij adviezen en staat hij clienten bij in administratieve procedures (schepencollege, deputatie) en bij geschillen voor burgerlijke hoven en rechtbanken en administratieve rechtscolleges (Raad van State, Raad voor Vergunningsbetwistingen, Milieuhandhavingscollege).

Binnen zijn specialisatie doen zowel overheden, ondernemingen als particulieren een beroep op Pieter Dewaele.

  • Ruimtelijk ordeningsrecht (o.a. vergunningsprocedures, bijstand bij stakings - en herstelvorderingen)

  • Milieurecht (o.a. bodemsanering, vergunningsprocedures)

  • Overheidsopdrachten (o.a. bijstand gunning, geschillenbeslechting)

  • Onroerend goed (o.a. onteigeningen, aannemingsgeschillen)

  • Bijzonder strafrecht (o.a. economisch strafrecht, stedenbouw - en milieustrafrecht)