Pieter Dewaele

Groeningestraat 33
B-8500 Kortrijk
T +32 (0) 56 24 15 44
F +32 (0) 56 20 05 25

pieterdewaele@dsda.be

Pieter Dewaele (┬░1978) studeerde in 2001 af als licentiaat in de rechten aan de K.U.Leuven en ging onmiddellijk aan de slag als advocaat bij DSD Advocaten. Sinds 2010 is hij vennoot in de associatie.

Vanuit een algemene rechtspraktijk met klemtoon op bijzonder strafrecht (stedenbouwmisdrijven, economisch strafrecht) en onroerend goed (aanneming, zakenrecht) heeft Pieter Dewaele zich gespecialiseerd in publiek en administratief recht, met bijzondere interesse voor het omgevingsrecht, overheidsopdrachten en onteigeningen. Sedert 2017 is hij lid van het Genootschap Advocaten Publiek Recht.

In deze materies verstrekt hij adviezen en staat hij cli├źnten bij in administratieve procedures (schepencollege, deputatie, gewest) en bij geschillen voor burgerlijke hoven en rechtbanken en administratieve rechtscolleges (Raad van State, Raad voor Vergunningsbetwistingen, Milieuhandhavingscollege).

Daarnaast is Pieter Dewaele ingeschreven op de lijst van curatoren bij de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk.

Binnen zijn specialisatie doen zowel overheden, ondernemingen als particulieren een beroep op Pieter Dewaele.

  • Omgevingsrecht (adviesverlening, bijstand in vergunningsprocedures, bijstand bij stakings - en herstelvorderingen, bodemsanering, etc.)

  • Overheidsopdrachten (adviesverlening, bijstand in aanbestedingsprocedures, geschillenbeslechting, etc.)

  • Onroerend goed (adviesverlening en bijstand in contractuele en zakenrechtelijke geschillen, onteigeningen, ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring, fiscaliteit, etc.)

  • Insolventierecht (faillissement)