Groeningestraat 33
B-8500 Kortrijk
T + 32 (0) 56 24 15 40

willemwittouck@dsda.be

Het nieuw huwelijksvermogensrecht

Gepost op:

Het nieuwe huwelijksvermogensrecht: een overzicht

Vanaf 1 september 2018 is het nieuwe huwelijksvermogensrecht in werking getreden. De nieuwe wetgeving zorgt naast een aantal verduidelijkingen ook voor een aantal kleine wijzigingen die belangrijke gevolgen kunnen hebben. Hier volgt een algemeen overzicht van de mogelijke wijzigingen voor u=

  1. De nieuwe regels veranderen niets aan de specifieke afspraken die u voor 1 september 2018 met uw echtgenoot heeft gemaakt. Het is wel vereist dat u deze afspraken bij de notaris heeft vastgelegd.
  2. Het is mogelijk zaken van uw echtgenoot te kopen. Dit was voorheen niet steeds het geval.
  3. U kan makkelijker bewijzen wat eigen en gemeenschappelijk is.
  4. In bepaalde gevallen zoals een echtscheidingsprocedure kunnen echtgenoten aan de rechter vragen om de gezinswoning te krijgen. U vraagt als het ware voorrang op de gezinswoning. Wanneer alles wordt verdeeld, krijgt de ex-echtgenoot die voorrang heeft gekregen nu een grotere keuze. De echtgenoot mag kiezen om de gezinswoning en de inboedel (meubels, schilderijen, enz.) ofwel alleen de gezinswoning, ofwel alleen de inboedel te krijgen. De nieuwe wet zorgt ervoor dat echtgenoten in meer gevallen om voorrang kunnen vragen. Deze regels zijn in principe van toepassing indien u een echtscheidingsprocedure hebt opgestart na 1 september 2018.
  5. U kan makkelijker iets alleen kopen.
  6. Een aantal dingen worden logischer, zoals bvb. is de schadevergoeding die u krijgt naar aanleiding van een ongeval. Deze vergoeding zal niet automatisch alleen voor u zijn. Dit is ook logisch. Echtgenoten die niet getrouwd zijn met het contract van scheiding van goederen delen automatisch hun beroepsinkomsten. De echtgenoten moeten dan ook schadevergoeding voor de verloren inkomsten delen. Deze regels zijn doorgaans van toepassing op alles wat echtgenoten na 1 september 2018 krijgen. Het doet er niet toe of echtgenoten al voor 1 september 2018 gehuwd zijn.
  7. De nieuwe wet promoot de solidariteit tussen echtgenoten. Zo stelt de wet twee nieuwe facultatieve systemen voor die u en uw echtgenoot kunnen gebruiken in het huwelijkscontract van scheiding van goederen. De systemen zorgen ervoor dat echtgenoten toch hun vermogen delen. Echtgenoten zijn niet verplicht om deze systemen te gebruiken. De notaris moet u hierover informeren.

Meer informatie vindt u in de uitgebreide nieuwsbrief.