Groeningestraat 33
B-8500 Kortrijk
T + 32 (0) 56 24 15 40

willemwittouck@dsda.be

Niet-concurrentieclausules

Gepost op:

Niet-concurrentieclausules

Ik ben eigenaar van verschillende zaken, bijvoorbeeld cafés, en wens één van deze zaken te verkopen. Hoe kan ik ervoor zorgen dat de nieuwe zaak mij niet onmiddellijk concurrentie aandoet?

In theorie

U kunt dit vermijden door een niet-concurrentiebeding of niet-concurrentieclausule in te lassen in uw contract met de andere partij. Niet-concurrentieclausules zijn onderdelen van een contract waarbij partijen overeenkomen dat de ene partij niet mag concurreren met de andere partij. De partijen organiseren eigenlijk een concurrentieverbod. Deze clausules komen vaak voor in arbeidsovereenkomsten, statuten van een vennootschap, verkoopcontracten, enz.

Men kan hierbij het onderscheid maken tussen enerzijds de algemene voorwaarden en anderzijds de specifieke voorwaarden van toepassing op bijvoorbeeld: een arbeidsovereenkomst, handelsagentuurovereenkomst, enz. Enkel de algemene voorwaarden worden hier toegelicht.

Wat zijn de algemene voorwaarden en hoe gaat dit concreet in zijn werk?

In een niet-concurrentieclausule kan u niet zomaar alles worden schrijven.

1/ Het concurrentieverbod mag er niet voor zorgen dat de andere partij zonder inkomen komt te zitten.

2/ De clausule moet beperkt zijn in tijd, in ruimte en in het aantal verboden activiteiten.

Volgens de meerderheid moeten deze drie beperkingen tegelijk vervuld zijn. De minderheid oordeelt dat de clausule sowieso moet beperkt zijn in aantal verboden activiteiten, maar dat het verder slecht moet beperkt zijn in tijd of in ruimte. In dat geval is er slechts sprake van 2 beperkingen.

Beperkt in tijd betekent dat het concurrentieverbod niet langer mag duren dan nodig om de klanten te behouden. Als u bijvoorbeeld als eigenaar van een café één van uw zaken wenst te verkopen, mag u met de koper slechts een concurrentieverbod overeenkomen voor de tijd die u nodig hebt om uw klanten bij u te kunnen houden.

Beperkt in ruimte houdt in dat het concurrentieverbod niet verder mag gaan dan de regio waarin er concurrentie kan worden gevoerd. Als u bijvoorbeeld uw café in Gent verkoopt terwijl u nog eenzelfde zaak hebt in Leuven, Kortrijk en Brugge zal u geen concurrentieverbod kunnen overeenkomen met uw overnemer. De afstand om te kunnen concurreren met deze cafés is te groot.

Beperkt in activiteiten wil zeggen dat het concurrentieverbod moet gaan over activiteiten die lijken op de activiteiten van de contractspartij. Indien de overnemer van het Gentse café een restaurant zou beginnen, dan zal u dit als verkopende cafébaas niet kunnen verbieden via een zo’n clausule.

Wat nu in het geval u geen cafés uitbaat maar enkel bistro’s? In dat geval kan er wel een concurrentieverbod worden overeengekomen. In een bistro en in restaurant wordt eten geserveerd. De activiteiten van de overnemer en de verkoper lijken genoeg op elkaar om deze activiteiten te mogen verbieden.

Hoe ver een concurrentieverbod mag gaan, hangt af van verschillende omstandigheden: welk soort activiteiten wordt verboden, hoe groot is de activiteit die beschermd wordt, enz. Het is geen exacte wetenschap om te bepalen hoe ver partijen mogen gaan.

Is het concurrentieverbod te algemeen, dan moet de rechter het gedeeltelijk of volledig vernietigen.