Particulier

Het recht is een onzichtbare leidraad, verweven met het leven van iedere mens. Van voor zijn geboorte is het leven van de mens ‘geregeld’ (en, bijvoorbeeld, strafrechtelijk beschermd: misdrijf van vruchtafdrijving). De menselijke persoon wordt, automatisch, titularis van rechten en onderworpen aan verplichtingen, opgelegd door het recht.

Doorheen alle fasen in het leven van de mens kunnen juridische vragen of problemen rijzen, waar de bijstand van een advocaat nuttig of noodzakelijk is:

bij de geboorte van een kind rijzen betwistingen over zijn afstamming; samenlevende koppels ondervinden problemen bij een adoptie; als ouder wordt men geconfronteerd met de verantwoordelijkheid voor een kind dat een misstap heeft begaan en voor de Jeugdrechtbank moet verschijnen; etc.

partners willen samenwonen of in het huwelijk treden en wensen duidelijke inforamtie over het nut en de mogelijkheden een huwelijkscontract aan te gaan; in het kader van een echtscheiding wensen de ex-partners informatie en afspraken over de verdeling van de patrimoniumvennootschap en de fiscale gevolgen;

u bouwt, koopt of (ver)huurt een woning maar wordt geconfronteerd met problemen met de aannemer of architect of een onwillige (ver)huurder;

doorheen het professioneel leven, maar in het bijzonder op uw oude dag, is het belangrijk om goed voorgelicht te worden omtrent de mogelijkheden van vermogensbeheer, schenkingen, erfenis of testament.

Wij bieden advies over alle juridische facetten van het dagelijkse leven en staan u bij in onderhandelingen of procedures en bij het opstellen van juridische documenten.

1| PERSONEN- EN FAMILIERECHT Specifiek in het personen – en familierecht is ons kantoor sinds decennia een referentie. Wij adviseren met kennis van zaken en op grond van onze ervaring over de slaagkansen in een echtscheidingsprocedure en proberen, waar nuttig en gewenst, een minnelijke regeling na te streven. Wij zijn creatief en proactief bij het uitwerken van een regeling voor de vereffening-verdeling van het patrimonium. Het persoonlijk contact met de kinderen en de beslissingen in verband met hun verdere opvoeding vergen duidelijke en werkbare afspraken. Onze specialisten scholen zich dagelijks bij en kunnen u, op grond van de laatste stand van de wetgeving en de meest recente rechtspraak, adviseren over al deze aspecten.

2| STRAF- EN VERKEERSRECHT EN DE BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID Ook op het vlak van het straf – en verkeersrecht en de burgerlijke aansprakelijkheid heeft ons kantoor een uitstekende reputatie. Sinds jaar en dag verdedigen wij de belangen van slachtoffers van een misdrijf of een ongeval en streven wij naar een correcte schadevergoeding, tijdens onderhandelingen en voor de rechtbank. Ook als u zelf een strafbaar feit hebt gepleegd of een aanrijding hebt veroorzaakt, kunt u een beroep doen op onze specialisten.

3| STRUCTURELE FINANCIËLE PROBLEMEN Ingeval van structurele financiële problemen kunt u binnen het kantoor beroep doen op advocaten die door de rechtbanken aangesteld worden als schuldbemiddelaar, voogd of bewindvoerder.