Verzekeraar

Het aansprakelijkheidsrecht raakt alle facetten van het dagelijks leven. Telkens iemand een fout begaat waarbij schade wordt veroorzaakt, bestaat de mogelijkheid dat een geschil ontstaat dat voor de rechtbank moet worden beslecht. Dit kan zowel het geval zijn bij de uitvoering van een contract als buiten enige contractuele relatie.

Aansprakelijkheid doet automatisch de vraag rijzen naar de verzekering hiervoor.

Ieder van ons kent de verplichte autoverzekering, de brandverzekering, de verzekering uitbating, de familiale verzekering, … Ieder van ons wordt dan ook weleens geconfronteerd met een verzekeringsrechtelijk probleem.

Als verzekeringsmaatschappij kan u te maken hebben met een verzekerde die frauduleus aangifte doet van een schadegeval of keer op keer om dekking verzoekt. U kan ook rechtstreeks worden aangesproken door een derde voor mogelijke fouten begaan door uw verzekerde.

Als particulier of rechtspersoon gaat dit van het zich geconfronteerd zien met een weigering van dekking door uw verzekeringsmaatschappij tot het terugvorderen door de verzekeringsmaatschappij van uitbetaalde bedragen.

Het verzekeringsrecht sluit nauw aan bij het verkeersrecht waarvan zowel de strafrechtelijke (alcoholintoxicatie, onopzettelijke slagen en verwondingen, vluchtmisdrijf, snelheidsovertredingen, …) als de burgerlijke aspecten ervan door ons kantoor worden opgevolgd.

Het verkeersrecht omvat alle aspecten van een verkeersongeval, waaronder de beoordeling van de aansprakelijkheid en de evaluatie en geldelijke recuperatie van de (menselijke) schade, een complexe materie die vraagt om een specifieke kennis.

Ons kantoor heeft een uitgebreide ervaring opgebouwd in aansprakelijkheids-, verkeers-, en verzekeringstechnische aangelegenheden. Wij behartigen de belangen van zowel particulieren, rechtspersonen en openbare besturen als van een uitgebreid aantal verzekeringsmaatschappijen.

Aarzel niet ons te contacteren: Marie-Dominique De Jaegere en Philippe De Jaegere helpen u graag verder.