Aandelenoverdracht

Indien een aandeelhouder zijn aandelen van een niet-beursgenoteerd bedrijf wenst te verkopen, en dus niet meer wenst te investeren in een bepaald bedrijf, kan de aandeelhouder zijn aandelen overdragen aan een geĂ¯nteresseerde partij. De modaliteiten van de aandelenoverdracht worden dan in een overeenkomst opgenomen, zoals de prijs, het tijdstip van de eigendomsoverdracht van de aandelen, de garanties…