Manja Coopman

Groeningestraat 33
B-8500 Kortrijk
T +32 (0) 56 24 15 41
F +32 (0) 56 20 05 25

manjacoopman@dsda.be

De procedure naamswijziging toegelicht aan de hand van 6 vragen

Gepost op:

1) Ik wil mijn naam of voornaam wijzigen. Wat zijn de wettelijke voorwaarden?

  • De verandering van naam is geen recht. Het is een gunst die bij koninklijk of ministerieel besluit kan worden toegestaan. Het is aan de Koning om de grond van het verzoek te beoordelen en aan de minister van Justitie om daaraan gevolg te geven.
  • Een naamsverandering wordt slechts uitzonderlijk toegestaan. Het verzoek dient gesteund te zijn op ernstige redenen. Loutere emotionele redenen volstaan niet.
  • De nieuw gevraagde naam mag geen aanleiding geven tot verwarring en mag de verzoeker of derden niet schaden.
  • De procedure naamswijziging is een aanvullende procedure. Deze mag enkel worden opgestart indien geen enkele andere procedure tot het gewenste resultaat kan leiden.

Voor de verandering van de voornaam gelden soepelere voorwaarden. Hier wordt niet vereist dat er sprake is van ernstige redenen. Enigerlei reden volstaat hier. Evenwel mag ook de nieuw gevraagde voornaam geen aanleiding geven tot verwarring en de verzoeker of derden niet schaden. Een voornaam kan bijvoorbeeld worden gewijzigd wanneer deze belachelijk of beledigend is, wanneer deze vreemd klinkt of wanneer de naam tot verwarring kan leiden.

2) Kan iedereen een procedure naamsverandering indienen?

Nee. Enkel personen die de Belgische nationaliteit hebben, VN- vluchteling zijn of erkend zijn als staatloze zijn gerechtigd een procedure op te starten.

3) Wat indien ik de naam van mijn minderjarig kind wil laten wijzigen?

Indien ouders de naam van hun minderjarig kind (jonger dan 18 jaar en niet ontvoogd) willen wijzigen moeten ze samen het verzoek indienen. Zelfs indien zij gescheiden leven. Indien er echter sprake is van de exclusieve uitoefening van het ouderlijk gezag, is de ouder aan wie het ouderlijk gezag werd toegekend bevoegd om het verzoek alleen in te dienen. Dit sluit echter niet uit dat men tijdens de procedure naamswijziging de mening van de andere ouder kan vragen.

4) Als mijn verzoek tot naamswijziging wordt goedgekeurd, geldt die verandering dan automatisch voor mijn kinderen?

Indien er nakomelingen worden geboren na het indienen van het toegekende verzoek tot naamsverandering, dan is de nieuwe naam automatisch op hen van toepassing. Voor minderjarigen die reeds geboren waren voor de indiening van het verzoek, geldt de naamsverandering alleen indien het verzoek ook voor hen is gevraagd.

5) Hoeveel kost de procedure?

Voor een naamsverandering wordt een registratierecht van € 49 aangerekend. Indien het echter gaat om een toevoeging van een andere naam, of een deel van een naam, of indien het gaat over de verandering van een hoofdletter in een kleine letter, wordt de kostprijs verhoogd tot € 740.

Wanneer de voornaam wordt gewijzigd is het registratierecht vastgesteld op € 490. Dit bedrag kan evenwel worden verminderd tot € 49 indien het bijvoorbeeld gaat om een vreemd klinkende of verwarrende voornaam.

6) Hoelang duurt zo'n procedure?

De procedure naamswijziging duurt gemiddeld 1,5 tot 2 jaar. Voor de verandering van een voornaam bedraagt de duur gemiddeld 6 maanden tot 1 jaar.

Manja Coopman