Groeningestraat 33
B-8500 Kortrijk
T +32 (0) 56 24 15 41
F +32 (0) 56 20 05 25

manjacoopman@dsda.be

Scheiding van feitelijk samenwonenden

Gepost op:

Feitelijk samenwonenden

Ik ben niet gehuwd, noch wettelijk samenwonend. Mijn partner en ik slagen er niet in om onderling een regeling uit te werken rond de kinderen en onze onverdeelde goederen. Kan ik dan bij dezelfde rechter terecht om alles te regelen?

Als u gehuwd bent of wettelijk samenwonend, kan u bij het einde van uw relatie zowel voor een regeling voor de kinderen als voor een regeling over de goederen die u in onverdeeldheid hebt met uw partner terecht bij de familierechtbank.

Bent u echter feitelijk samenwonend en beëindigt u uw relatie, dan kan u deze verschillende vorderingen niet voor eenzelfde rechtbank brengen.

Om een regeling te bekomen over de kinderen zal u zich moeten wenden tot de familierechtbank.

Zijn er echter ook problemen rond onverdeelde goederen dan zal u zich specifiek voor dit onderdeel moeten richten tot de rechtbank van eerste aanleg en niet tot de familierechtbank.

U zal aldus twee keer een vordering dienen in te stellen en twee keer rolrecht verschuldigd zijn om de zaken in te leiden voor de correcte rechtbank.

Dat u zich als feitelijk samenwonende aldus tot verschillende rechters dient te wenden doet evenwel niet op ‘onevenredige’ wijze afbreuk aan uw rechten aldus het Grondwettelijk Hof (zoals recent bevestigd bij arrest van 19 januari 2017).

Het Hof oordeelt immers dat u als feitelijk samenwonende niet gekozen hebt voor een formalisering van uw relatie en u dus geen wederzijdse rechten en plichten hebt bepaald tussen u en uw partner.

Om die reden bent u als feitelijk samenwonende aldus geen juridische verbintenissen ten aanzien van elkaar aangegaan en kan u zich niet zoals echtgenoten of wettelijk samenwonenden tot één en dezelfde rechter wenden om zowel een regeling aangaande de kinderen te bekomen als een oplossing voor eventuele onverdeelde goederen.

Het is aldus steeds van belang om bij het aangaan van een relatie goed voor ogen te houden of uw relatie gericht is op het vormen van een gezinsleven en of u al dan niet juridische verbintenissen tegenover elkaar wil aangaan. De keuze voor een feitelijke of wettelijke samenwoning of voor een huwelijk brengt immers heel wat consequenties met zich mee, zowel tijdens de samenwoonst als nadien.